Update werkzaamheden Hoogstraat plus

april 2023

We zijn op woensdag 18 januari gestart met de werkzaamheden van fase 1: het vervangen van de openbare verlichting. De werkzaamheden liggen op schema. We verwachten de werkzaamheden in november af te ronden. In fase 2 wordt de bestaande bestrating opnieuw gelegd. Tijdens de uitvoering van fase 1 bereiden we fase 2 voor. We informeren de ondernemers en bewoners hierover zodra er meer bekend is per nieuwsbrief (post).

Wat gaan we doen in fase 1?

We vervangen de spankabels voor de feestverlichting en we vervangen de lantaarnpalen voor historisch ogende gevelverlichting (wandarmaturen).

 

Wat heeft de aannemer gedaan?

Op woensdag 18 januari is de aannemer gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De spankabels en bevestigingsmiddelen van de feestverlichting en de bekabeling aan de gevels zijn inmiddels verwijderd. Begin april zijn de nieuwe voedingskasten voor de openbare verlichting (OV) geplaatst op de Bokkensteeg en op het ‘Weeshuisplein.’ Met deze kasten is de nieuwe verlichtings­installatie van de Hoogstraat straks onderdeel van het gemeente­lijke OV-kabelnet.

Wat gaat de aannemer de komende maanden doen?

In de eerste week van mei start de aannemer in fases met het aanleggen van de nieuwe elektrische bekabeling voor de verlichting. Elke week maakt de aannemer met een kleine graaf­machine een sleuf van 100 meter om de kabels aan te leggen. De aannemer start vanaf de Koemarkt en gaat vervolgens richting de Grote Markt. De aannemer start elke week op maandag en zorgt ervoor dat het open gegraven stuk op donderdag weer dicht is. Dit herhaalt zich 10 keer, totdat alle kabels in de Hoogstraat aangelegd zijn. De sleuf ligt niet altijd aan dezelfde kant. Soms ligt de sleuf aan de kant van de even huisnummers, soms aan de kant van de oneven huisnummers. Het kan ook voorkomen dat de aannemer een sleuf moet maken van de ene kant van de straat naar de overkant. De aannemer verwacht dat de Hoogstraat eind juni is voorzien van nieuwe kabels.

Uitstallingen van ondernemers

Bent u ondernemer? Dan vragen wij u om uw winkeluitstallingen en reclameborden niet buiten te plaatsen op het moment dat de aannemer voor uw onderneming aan het werk is.

Bereikbaarheid

De aannemer zorgt voor loopbruggen en rijplaten over de sleuven. Zo blijven de woningen, instellingen en winkels bereikbaar tijdens de werkzaamheden voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Bezorgdiensten kunnen met vrachtwagens, busjes, auto’s, scooters en brom- en snorfietsen bezorgen binnen de venstertijden. De venstertijden zijn tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends en 17.30 en 19.00 uur ’s avonds.

Overlast

De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 16.00 uur. Het kan voorkomen dat de werklui na 16.00 uur nog het laatste werk afmaken, spullen moeten opruimen of schoonmaken. De werklui hebben een radioverbod en maken gebruik van een bouwkeet op de Koemarkt. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Veiligheid

De werklui werken met een kleine graafmachine. De aannemer zorgt voor uw veiligheid en van zijn werknemers door het plaatsen van afzettingen rondom de werkzaamheden. Wij vragen u om niet dichtbij de graafmachine te komen.

Wat gaat de aannemer daarna doen?

Vanaf eind juni Aanbrengen nieuwe wandarmaturen (lantaarns)

Vanaf eind juli Verwijderen bestaande blauwe lichtmasten en oude electrakasten

Vanaf eind augustus Aanbrengen ankers en testen ankers voor de nieuwe spankabels

Vanaf medio september Aanbrengen spankabels

Einde werkzaamheden November

(De actuele planning staat op schiedam.nl/hoogstraat-plus)

Inloopspreekuur

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Kom dan naar het inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur is projectleider Karin Vermeer van de gemeente Schiedam aanwezig in SHOP (Hoogstraat 140-142). Wandel gerust even binnen. Er zijn geen inloopspreekuren tijdens de schoolvakanties. U kunt ook contact opnemen met projectleider Karin Vermeer via telefoonnummer 14 010 of email hoogstraat@schiedam.nl.

Communicatie

Tijdens de werkzaamheden houden wij u ook op de hoogte van de planning, voortgang en ontwikkelingen via schiedam.nl/hoogstraat-plus.

 

« Terug naar het overzicht

Contact en openingstijden

SHOP
Hoogstraat 140 - 142
3111 HM Schiedam
info@shopschiedam.nl

Openingstijden
Wij zijn geopend op
dinsdag 09:00 - 12:00 uur
donderdag 09:00 - 12:00 uur
en op afspraakLinkedin Linkedin
Contactformulier