BIZ Schiedam Centrum

Ondernemers binnenstad Schiedam starten geen bedrijveninvesteringszone

Vanaf vrijdag 7 februari tot en met vrijdag 21 februari konden ondernemers in de binnenstad stemmen over de bedrijveninvesteringszone (BIZ) in hun gebied. Op maandag 24 februari zijn de stemmen geteld van de draagvlakmeting. Er blijken net niet voldoende positieve stemmen te zijn, waardoor de BIZ in de binnenstad niet van start gaat.

Uitslag telling
De conclusie van de draagvlakmeting is dat er net te weinig positieve stemmen zijn uitgebracht om een BIZ op te starten. Van de 312 stemgerechtigden zijn maar liefst 180 reacties ontvangen, waarvan 115 positief en 65 negatief over de BIZ. De positieve reacties vertegenwoordigen 63,9%, hiermee is net niet voldaan aan de wettelijke norm dat 66% (2/3) van de reacties positief is. Wethouder Marcel Bregman: “Uit de draagvlakmeting blijkt dat er op dit moment (nog) niet voldoende draagvlak is voor een BIZ. Deze uitslag betekent geen stilstand, maar vraagt om een heroriëntatie hoe ondernemers samen met Stichting Centrummanagement Schiedam wel willen bijdragen aan een levendige binnenstad.’’

Wij gaan niet stil zitten
Kitty Buijtendijk, Centrummanager a.i. namens Stichting BIZ Schiedam Centrum en Stichting Centrummanagement Schiedam over de uitslag van de draagvlakmeting: “Met de oprichting van een BIZ kunnen we veel betekenen voor de binnenstad van Schiedam. Ondanks de uitslag van de draagvlakmeting gaan wij nu zeker niet stil zitten. We hebben de afgelopen maanden met een groot aantal ondernemers hard gewerkt om de BIZ op te starten. Hieruit is een enorme positieve energie ontstaan. Met deze energie onderzoeken we andere kansen om de samenwerking tussen ondernemers te verstevigen.’’

Wat is een BIZ?
Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers / vastgoedeigenaren mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Het initiatief om te komen tot een BIZ wordt genomen door de ondernemers.

« Terug naar het overzicht

SHOP is hét informatiepunt voor nieuwe en bestaande ondernemers in de binnenstad van Schiedam

Contact en openingstijden

SHOP
Hoogstraat 140 - 142
3111 HM Schiedam
info@shopschiedam.nl

Openingstijden
dinsdag 09:00 - 12:00 uur
donderdag 09:00 - 12:00 uur
en op afspraak

Gewijzigde openingstijden:
Tijdens de herfst- en kerstvakantie is onze locatie beperkt geopend. SHOP is gesloten op: 19 en 21 oktober , 21 en 23 december,  28 en 30 december. Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaand e-mail adres. 

 

Linkedin Linkedin
Contactformulier