Versterking door samenwerking

Oriënteren, ontmoeten, informeren, delen, inspireren

In SHOP werken de partners samen vanuit hun eigen rol, expertise en verantwoordelijkheid en met de komst van de SHOPwinkel samen met de gemeente Schiedam ook zichtbaar in een laagdrempelig, gastvrij en sfeervol ingericht pand. SHOP betrekt de omgeving en de stakeholders actief bij activiteiten, maakt hen deelgenoot van concrete doelstellingen en met elkaar wordt gewerkt aan hoe deze doelstellingen bereikt kunnen worden.

SHOP is in 2014 opgericht vanuit de wens en noodzaak om brede sturing en visie te geven op de realisatie van een marktinitiatief voor de Schiedamse binnenstad. Nadat bleek dat dit marktinitiatief niet realistisch en haalbaar was bleek wel dat er behoefte was aan een overkoepelende partij die vanuit breed ondernemersperspectief de potentie van Schiedam en de historische binnenstad onder de aandacht kon brengen.

Om te bepalen wat een kansrijke koers voor de binnenstad van Schiedam op winkelgebied zou zijn, heeft SHOP vervolgens door Platform ‘de nieuwe winkelstraat’ (DNWS) in samenwerking met de lokale Rabobank Rotterdam een ‘actieplan toekomstbestendige winkelgebieden’ uit laten werken voor de Hoogstraat.

Sinds 2017 ligt het idee om SHOP meer zichtbaar en laagdrempelig een plek te geven in de Schiedamse binnenstad. Ook de samenwerking tussen de partijen binnen SHOP is een mooi voorbeeld dat meer bekendheid verdiend. Het idee voor een SHOPwinkel op de Hoogstraat was ontstaan. Een ondernemershuis waar zowel nieuwe als bestaande ondernemers terecht kunnen met vragen en initiatieven en waar kennis gedeeld kan worden. Vanuit deze basis wil SHOP met anderen verder werken aan een toekomstbestendige binnenstad.

De SHOPwinkel is hét informatiepunt voor nieuwe en bestaande ondernemers in de binnenstad van Schiedam

Loop de SHOPwinkel binnen tijdens de openingstijden of maak een afspraak.

Contact, locatie en openingstijden

SHOP
Hoogstraat 140 - 142
3111 HM Schiedam
info@shopschiedam.nl

Openingstijden
dinsdag 09:00 - 17:00 uur
woensdag 09:00 - 17:00 uur
donderdag 09:00 - 17:00 uur
en op afspraak